A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song nhận Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày 29/5/2023, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song vinh dự đón nhận Bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2021 đến năm 2022.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song hiện có 129 viên chức và người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã giúp đơn vị được đảm bảo đầy đủ, kịp thời các quyền lợi, chế độ như: Trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế … Đồng thời đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người bệnh./.

Nguồn: https://syt.daknong.gov.vn/tin-hoat-dong-nganh-y-te/trung-tam-y-te-huyen-dak-song-nhan-bang-khen-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam.html