• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Ban chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh Đăk Nông tổ chức tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự huyện Đăk Song năm 2023.

Thứ 2, 10/04/2023 | 07:37

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan