• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Ban CHQS huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ 5, 11/05/2023 | 08:27

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan