• :
  • :
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban CHQS huyện Đăk Song tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí ”

Thứ 5, 16/03/2023 | 15:36

Chuyên mục

Video liên quan