• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Đăk Song : Hơn 800 đoàn viên thanh niên, đội viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành TT Đức An tham gia ngày hội đọc sách “ Mở trang sách – Mở tương lai”.

Thứ 4, 26/04/2023 | 14:57

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan