• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Đảng ủy Quân sự huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (2008 - 2023).

Thứ 5, 11/05/2023 | 08:25

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan