• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Đảng ủy Quân sự huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW và đề án “ Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới ”.

Thứ 2, 17/04/2023 | 15:46

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan