• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đăk Song kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh, sử dụng thực phẩm trên địa bàn TT Đức An, xã Nam Bình và xã Thuận Hạnh.

Thứ 5, 11/05/2023 | 08:27

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan