• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Đăk Song tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chép chuyển giòn trong ao tại thôn 10 xã Nam Bình

Thứ 4, 05/04/2023 | 13:40

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan