• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Uỷ ban MTTQ VN huyện Đăk Song tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

Thứ 5, 11/05/2023 | 08:26

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan