• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Uỷ ban MTTQ VN huyện Đăk Song tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đăk N’Drung.

Thứ 5, 11/05/2023 | 08:25

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan