Quy hoạch - Kế hoạch 25/11/2020
 
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 18/05/2020
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 08/05/2020
Quyết định thu hồi đất dể xây dựng công trình đường giao thông tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 11/12/2019
Hội thảo lấy ý kiến đối với 2 đề án: Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông 10/11/2017
Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính huyện Đăk Song giai đoạn 2017-2020 17/04/2017

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp