Quy hoạch - Kế hoạch 25/02/2020
 
Quyết định thu hồi đất dể xây dựng công trình đường giao thông tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 11/12/2019
Hội thảo lấy ý kiến đối với 2 đề án: Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông 10/11/2017
Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính huyện Đăk Song giai đoạn 2017-2020 17/04/2017
Đẩy mạnh cơ chế một cửa, một của liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Đăk Song 17/04/2017
Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông 25/01/2017

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp