Quy hoạch - Kế hoạch 16/09/2021
 
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 10/09/2021
Thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Nhà máy điện gió Nam Bình 1 (phần qua địa giới thị trấn Đức An) 26/07/2021
Thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Nhà máy điện gió Nam Bình 1 (phần qua địa giới xã Nam Bình) 26/07/2021
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 22/04/2021
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 18/05/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp