Quy hoạch - Kế hoạch
 
Đẩy mạnh cơ chế một cửa, một của liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Đăk Song 17-04-2017 13:45:54
Kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính huyện Đăk Song giai đoạn 2017-2020 17-04-2017 13:40:21
Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông 25-01-2017
Kế hoạch số 161/KH-UBND V/v Phát động chiến dịch Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết lần 2 trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2016 06-11-2016
Kế hoạch thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ của huyện Đăk Song năm 2016 28-01-2016

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp