Nhìn lại một chặng đường... Văn phòng HĐND&UBND huyện Đắk Song.... Chúc mừng năm mới...2024...
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến
Đoàn từ thiện MELBOURE – AUSTRALIA TƯỜNG NGỌC HIỆP trao 100 suất quà từ thiện tại thôn Thuận Nam xã Thuận Hạnh huyện Đăk Song.
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Đăk Song lần thứ II nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông
Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Đắk Song năm 2024
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
QĐ Về việc sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở T ư pháp
Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo tại UBND xã Thuận Hạnh
Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: