• :
  • :
Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban CHQS huyện Đăk Song tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “ 50 ngày lập công quyết thắng ”.
Điện gió Đắk Song