• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975 -23/3/2023)
Huyện Đăk Song triển khai mô hình “ Ngày không hẹn ” và “ Ngày không viết ”trong giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ 3, thứ 4 hàng tuần
Phòng giao dịch NH CSXH huyện Đăk Song giải ngân vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên và giao ban định kỳ tại thị trấn Đức An
Xã Đăk N’Drung huyện Đăk Song nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Đăk Song : Sôi nổi chương trình “ Tháng thanh niên ”, “ Tháng 3 biên giới ” tại xã biên giới Thuận Hạnh

Thông báo

 Thông báo kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của Thành phố Đà Nẵng (2023); tỉnh Tiền Giang và tỉnh An Giang
 UBND xã Thuận Hà Triển khai thực hiện “ngày không viết”, “ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân
 Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song triển khai thực hiện “ngày không viết” và “ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sỏ' Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023
 Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Đắk Song năm 2023
 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Đắk Song năm 2023
 Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định
 Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03/2023
 Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023