Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI
(mt.gov.vn) - Trong cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước, tự do, dân chủ cho Nhân dân giữ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt; đó chính là mục tiêu, lý tưởng, khát vọng của Người. Tháng 2 năm 1930, khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đọc thêm
Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Đức An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Đức An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
(mt.gov.vn) - Ngày 29/02/2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Đức An, huyện Đắk Song tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Uỷ ban Hội LHTN huyện Đắk Song lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Đọc thêm
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2024
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2024
(mt.gov.vn) - Ngày 30/01/2024, tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện đã diễn ra Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2024.
Đọc thêm
Hội nghị triển khai thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đắk Song
Hội nghị triển khai thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đắk Song
(mt.gov.vn) - Chiều ngày 18/1/2024, tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đắk Song.
Đọc thêm
Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 huyện Đắk Song
Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 huyện Đắk Song
(mt.gov.vn) - Ngày 26/12/2023, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đã diễn ra Hội nghị Tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024.
Đọc thêm
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và tham quan một số mô hình thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác chuyển đổi số tại huyện Đắk Song
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và tham quan một số mô hình thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác chuyển đổi số tại huyện Đắk Song
(mt.gov.vn) -        Chiều 12/12/2023, đoàn công tác của huyện Đắk Glong do đồng chí Trần Nam Thuần, Chủ tịch huyện làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện đã đến huyện Đắk Song, để trao đổi kinh nghiệm và tham quan một số mô hình thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác chuyển đổi số tại huyện Đắk Song.
Đọc thêm
Huyện Đắk Song tham gia tập huấn giải pháp đổi mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
Huyện Đắk Song tham gia tập huấn giải pháp đổi mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
(mt.gov.vn) -    Ngày 06/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tập huấn giải pháp đổi mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông.
Đọc thêm
Huyện Đắk Song tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
Huyện Đắk Song tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
(mt.gov.vn) -        Sáng ngày 28/11/2023, tại hội trường tầng 3, trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Huyện Đắk Song đã tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan do Bộ Nội vụ tổ chức.
Đọc thêm