image banner
Bộ máy hành chính

HUYỆN ỦY

 

Anh-tin-bai
 

Trụ sở Huyện ủy

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Anh-tin-bai
 

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
  

Đ/c K'Thanh

Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy

Đ/c Phạm Đức Lộc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đ/c Ngô Đức Trọng

Phó Bí thư -

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

 

HĐND&UBND huyện Đắk Song

 
Anh-tin-bai
 

Trụ sở: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Lãnh đạo HĐND huyện

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Đ/c K’ Thanh

SĐT: 0905013232

Đ/c Thị Trãi

SĐT: 0935152223

Lãnh đạo UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện

Các Phó Chủ tịch UBND huyện

 
Anh-tin-bai
 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Đ/c Ngô Đức Trọng

SĐT: 0914122420

Đ/c Nguyễn Ngọc Thân

SĐT: 0975616768

Đ/c Võ Quốc Tuấn

SĐT: 0913468239


Tin liên quan
ipv6 ready