• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975 -23/3/2023)
Các cơ sở hội nông dân trên địa bàn huyện Đăk Song tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028
Phòng giao dịch NH CSXH huyện Đăk Song tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho hội, đoàn thể cấp xã năm 2023
Đăk Song tổ chức Lễ phát động “ Ngày không hẹn ” và “ Ngày không viết ”trong giải quyết thủ tục hành chính trên đại bàn huyện Đăk Song năm 2023
Đoàn công tác huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang đến thăm và làm việc với huyện Đăk Song

Thông báo

 Công bố kênh chính thức của các nhà mạng về chuẩn hóa thông tin thuê bao
 Thông báo kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của Thành phố Đà Nẵng (2023); tỉnh Tiền Giang và tỉnh An Giang
 UBND xã Thuận Hà Triển khai thực hiện “ngày không viết”, “ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân
 Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song triển khai thực hiện “ngày không viết” và “ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sỏ' Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023
 Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Đắk Song năm 2023
 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Đắk Song năm 2023
 Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định
 Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03/2023