• :
  • :
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến
Đoàn từ thiện MELBOURE – AUSTRALIA TƯỜNG NGỌC HIỆP trao 100 suất quà từ thiện tại thôn Thuận Nam xã Thuận Hạnh huyện Đăk Song.
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Đăk Song lần thứ II nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ban CHQS huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông báo

 Sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023”
 Đắk Nông tổ chức Ngày hội “Đổi rác lấy quà”
 Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023
 Thông báo về việc giải thể Phòng Y tế huyện Đắk Song; chuyển chức năng, nhiệm vụ vào Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý.
 Thông báo Quy trình hướng dẫn, tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn huyện Đăk Song
 Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách; việc thu - chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song
 Thông báo hủy Thông báo thu hồi Giấy CNQSD đất số 56/TB-UBND ngày 06/6/2023 của UBND huyện Đắk Song
 THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: