image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/TB-UBND 13/06/2024 THÔNG BÁO Về việc công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đợt 1năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
55/TB-UBND 28/05/2024 THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
02/KL-TTr 25/05/2024 Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đắk Song
Lượt xem: 0
Tải về 1
53/TB-HĐTDVC 20/05/2024 THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 3
52/TB-HĐTDVC 20/05/2024 THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
33/TB-PTP 04/05/2024 Thông báo Phân công nhiệm vụ của Phòng Tư pháp huyện Đắk Song
Lượt xem: 0
Tải về 805
43/TB-HĐTDVC 03/05/2024 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Đắk Song năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 9
44/TB-UBND 03/05/2024 THÔNG BÁO Về việc Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 18
ipv6 ready