image banner
Hội nghị triển khai thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đắk Song
Chiều ngày 18/1/2024, tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đắk Song.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị, các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các đồng chí là cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội xã, thị trấn, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Song cùng tham dự.

Anh-tin-bai

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc - Trưởng Phòng Lao động thương binh và xã hội cho biết: hiện nay đã triển khai được khoảng 35% trong công tác chi trả không dùng tiền mặt trên tổng số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên toàn huyện. Để chuẩn bị cho công tác chi trả vào tài khoản ngân hàng vào tháng 2 năm 2024, phòng Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Song tổ chức mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho tất cả các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp do phòng Lao động thương binh và xã hội quản lý.

Anh-tin-bai

(Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nhấn mạnh trong việc tăng cường công tác hỗ trợ, tuyên truyền phổ biến, vận động và đến tận nhà để mở thẻ, tài khoản thanh toán cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, nhằm đẩy mạnh công tác chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách, người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn Đức An xác thực thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin phục vụ công tác chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thống nhất quy trình rà soát, cập nhật tài khoản khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phòng Lao động - TB&XH phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập danh sách các đối tượng hưởng chính sách, người có công và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, cung cấp cho các đơn vị có liên quan, để thực hiện việc mở tài khoản và chi trả không dùng tiền mặt; Ngân hàng NN&PTNN có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục mở tài khoản cho các đối tượng. Tại kỳ chi trả hàng tháng, phân công nhân viên, phối hợp với cán bộ phụ trách LĐ-TBXH các xã, thị trấn và Bưu điện huyện tại các điểm chi trả để tuyên truyền, giải thích đến người dân; đồng thời, hỗ trợ và thực hiện thao tác mở tài khoản. Thống nhất chi trả chế độ qua ngân hàng NN&PTNN (Agribank) và việc mở tài khoản cho các đối tượng phải được hoàn thành trước ngày 30/01/2024.

ipv6 ready