image banner
Hội nghị đánh giá tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 26/4/2024, tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND& UBND Huyện Đắk Song đã diễn ra Hội nghị đánh giá tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông; ông Phạm Đức Lộc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Phạm Thị Thúy - UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Trưởng các phòng, Ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

 
Anh-tin-bai

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Theo báo cáo, năm 2023 Huyện Đắk Song đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện quyết liệt, khẩn trương công tác chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; hoàn thành các chỉ tiêu hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của huyện. Kết quả xếp loại đánh giá DTI năm 2023, huyện Đắk Song đứng nhất trong các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Về Chính quyền số: Triển khai Kế hoạch phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Đắk Song năm 2023. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai niêm yết thủ tục hành chính bằng quét mã QR-code, hoạt động Kinh tế số được hình thành và phát triển, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế địa phương; công nghệ số được áp dụng rộng rãi, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giải trí; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Tại Hội nghị, đã tập trung thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Anh-tin-bai
 

(Ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông ghi nhận, đánh giá cao công tác chuyển đổi huyện đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Song cần chỉ đạo rà soát lại kế hoạch chuyển đổi số của huyện năm 2024; tập trung đánh giá, kiểm soát các chỉ tiêu đạt thấp và những chỉ tiêu chưa đạt được; tập trung thực tốt hiện lĩnh vực chính quyền số, đặc biệt các văn bản điển tử ở cấp xã, dịch vụ công trực tuyến; định hình chiến lược chuyển đổi số của huyện tầm nhìn đến năm 2030; chọn một cơ quan, đơn vị, một xã làm mô hình điểm chuyển đổi số.

 
Anh-tin-bai

(Ông Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị)

Phát biểu Kết luận Hội nghị, ông Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn bám sát chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của huyện; xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo theo từng tháng để ủy ban tổng hợp; Giao phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng chiến lược về chương trình chuyển đổi số năm 2030, cụ thể cho từng năm, các xã trên cơ sở chương trình của huyện để triển khai về đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền về nhận thức chuyển đổi số trên địa bàn; thực hiện tốt các chỉ tiêu về DTI để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuyển đổi số năm 2024; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy tiêu chí chuyển đổi số của cơ quan, cá nhân để đánh giá, xếp loại đối với cán bộ công chức, viên chức vào cuối năm; Cán bộ công nhân, viên chức, cần gương mẫu trong chuyển đổi số, mỗi cán bộ công chức viên chức là một tuyên truyền viên về chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số năm 2023.

 
Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

(Hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị)

Tin liên quan
ipv6 ready