• :
  • :
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Phê duyệt 04 vị trí xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động
Phê duyệt 04 vị trí xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động
(mt.gov.vn) - Ngày 15/6/2023, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến ký Quyết định số 730/QĐ-UBND phê duyệt danh mục vị trí đầu tư xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (đợt 1), cụ thể: Nguồn vốn: Nguồn kinh phí của doanh nghiệp viễn thông tự đảm bảo thực ...
Đọc thêm
Tháng 6/2023 Đắk Nông sẽ có những “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt”
Tháng 6/2023 Đắk Nông sẽ có những “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt”
(mt.gov.vn) - Ngày 25/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND triển khai thực hiện “Tuyến đường “điểm” thanh toán không dùng tiền mặt” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích thúc đẩy triển khai thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, áp dụng nền tảng ...
Đọc thêm
17 điểm khác biệt giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
17 điểm khác biệt giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
(mt.gov.vn) - Nhằm thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ngày 24/3/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 1400/UBND-TH chỉ đạo phổ biến, quán triệt thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số:  1. Chuyển trọng tâm từ ...
Đọc thêm
UBND huyện Đăk Song tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
UBND huyện Đăk Song tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
(mt.gov.vn) - Ngày 10/3, UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.Trong những năm qua, huyện Đắk Song luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Huyện luôn nỗ lực ...
Đọc thêm