• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 19 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2023)!
Ủy ban nhân dân xã Đắk Hòa công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân xã Đắk Hòa công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
(mt.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác Chuyển đổi số của tỉnh, huyện cũng như chuyển đổi số của xã qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, UBND xã đã thiết kế và công bố kênh Zalo Official Account ...
Đọc thêm
Ủy ban nhân dân xã Nâm N'Jang công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân xã Nâm N'Jang công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
(mt.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác Chuyển đổi số của tỉnh, huyện cũng như chuyển đổi số của xã qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, UBND xã Nâm N’Jang đã thiết kế và công bố kênh Zalo Official ...
Đọc thêm
Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
(mt.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác Chuyển đổi số của tỉnh, huyện cũng như chuyển đổi số của xã qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, UBND xã Thuận Hạnh đã thiết kế và công bố kênh Zalo Official ...
Đọc thêm
Ủy ban nhân dân xã Nam Bình công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân xã Nam Bình công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
(mt.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác Chuyển đổi số của tỉnh, huyện cũng như chuyển đổi số của xã qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, UBND xã Nam Bình đã thiết kế và công bố kênh Zalo Official ...
Đọc thêm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông công bố Fanpage chính thức
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông công bố Fanpage chính thức
(mt.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền, quảng bá, cung cấp minh bạch các thông tin lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thông qua môi trường mạng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Fanpage chính thức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nội dung liên ...
Đọc thêm
Ủy ban nhân dân xã Đắk Mol  công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân xã Đắk Mol công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
(mt.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác Chuyển đổi số của tỉnh, huyện cũng như Chuyển đổi số Uỷban nhân dân xã thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Uỷ ban nhân dân xã đã thiết kế và công ...
Đọc thêm
Ban Quản lý các khu công nghiệp công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
Ban Quản lý các khu công nghiệp công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số
(mt.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung vềcông tác Chuyển đổi sốcủa tỉnh cũng như chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý thông qua môi trường sốvà hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, Ban Quản lý các khu công nghiệp thiết kếcông bố ...
Đọc thêm
Đắk Song phát động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia
Đắk Song phát động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia
(mt.gov.vn) - Đắk Song là địa phương đầu tiên có những hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Với những hoạt động trên, huyện Đắk Song đã và đang có những dấu hiệu tích cực trong việc thay đổi chiến lược trong công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn.
Đọc thêm