HUYỆN ỦY

 

Trụ sở Huyện ủy​

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Hình đang cập nhật

 

 

 

 

Hình đang cập nhật

Đ/c K'Thanh

Tỉnh Ủy viên Bí thư Huyện ủy

Đ/c Phạm Đức Lộc

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

Đ/c Ngô Đức Trọng

Phó Bí thư -

Chủ tịch UBND​

  

HĐND - UBND huyện Đắk Song

 

Trụ sở: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Lãnh đạo HĐND huyện

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

 

Đ/c ​K’ Thanh

SĐT: 0905013232

Đ/c ​Thị Trãi

SĐT: 0935152223

Lãnh đạo UBND huyện

Chủ tịch UBND

Các Phó Chủ tịch UBND

 

Đ/c Ngô Đức Trọng

SĐT: 0914122420

Đ/c Nguyễn Ngọc Thân

SĐT: 0975616768

Đ/c Võ Quốc Tuấn

SĐT: 0913468239