THÔNG BÁO Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông
THÔNG BÁO Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông
(mt.gov.vn) - Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song công bố, công khai đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đức An, các tổ chức, cá nhân được biết về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, bao gồm
Đọc thêm
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại xã Đắk Môl, huyện Đắk Song
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại xã Đắk Môl, huyện Đắk Song
(mt.gov.vn) -        Ngày 25/01/2024, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông tổ chức Đoàn thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí Nông thôn mới tại xã Đắk Môl, huyện Đắk Song. Đồng chí Phan Văn Sinh - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới làm Trưởng đoàn.
Đọc thêm
Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 huyện Đắk Song
Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 huyện Đắk Song
(mt.gov.vn) - Ngày 26/12/2023, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song đã diễn ra Hội nghị Tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024.
Đọc thêm