A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản công cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024

Công khai phân bổ dự toán

Công khai phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản công cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024.