Lịch tiếp công dân 23/04/2019
 
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018 của UBND xã Đắk N'Drung (13/09/2018)

Về việc kiện toàn Tổ tiếp công dân xã Đắk N'Drung (05/09/2018)

Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Đăk Song (16/08/2018)

Kế hoạch giải quyết xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông (08/08/2018)
Kế hoạch giải quyết xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện Đăk Song (09/07/2018)
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2018 của Lãnh đạo UBND huyện Đăk Song

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp