image banner
UBND huyện Đăk Song tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 10/3, UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong những năm qua, huyện Đắk Song luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Huyện luôn nỗ lực nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của nền hành chính.

Anh-tin-bai

Huyện Đắk Song tập trung ý chí, nỗ lực nâng cao chất lượng thủ tục CCHC

Trong năm 2022, huyện Đắk Song đã đẩy mạnh cải thiện chỉ số CCHC, với 8 nhiệm vụ trọng tâm. Điều này đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nhất là về thủ tục cư trú, xuất nhập cảnh, hoá đơn điện tử...

Trong đó, việc triển khai CCHC tại bộ phận một cửa được bảo đảm theo đúng nội dung, kế hoạch, với trên 95% người dân, tổ chức hài lòng, đạt tỷ lệ 81,3%.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của huyện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ,4 cũng diễn ra thuận lợi.

Về cải cách tài chính công, địa phương cũng đã nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).

Trong chuyển đổi số, Đắk Song quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Ngô Đức Trọng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Đắk Song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.  Do đó, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC.

Địa phương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch CCHC. Huyện khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến kết quả cải thiện chỉ số cải cách hành chính tại địa phương.

Anh-tin-bai

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Ngô Đức Trọng yêu cầu các đơn vị,  các xã, thị trấn rà soát các TTHC còn hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế. 

Trong đó, cần tập trung rà soát, hệ thống lại văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định không còn hiệu lực.

Việc tuyên truyền cải cách hành chính đến với người dân, đặc biệt việc triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ được đẩy mạnh hơn nữa...

 

Nguồn: Báo Đắk Nông điện tử

Tin liên quan
ipv6 ready