Bộ máy hành chính 01/03/2022


HUYỆN ỦY

Trụ sở Huyện ủy​

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Hình đang cập nhật

Hình đang cập nhật

Đ/c K'Thanh

Tỉnh Ủy viên Bí thư Huyện ủy

Đ/c Phạm Đức Lộc

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

Đ/c Nguyễn Văn Phò

Phó Bí thư -

Chủ tịch UBND​

 

 

 

HĐND - UBND huyện Đắk Song

 

Trụ sở: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Lãnh đạo HĐND huyện

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

 

Đ/c ​K’ Thanh

SĐT: 0905013232

Đ/c ​Thị Trãi

SĐT: 0935152223

 

 

 

Lãnh đạo UBND huyện

Chủ tịch UBND

Các Phó Chủ tịch UBND

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Phò

SĐT: 0914018566

Đ/c Nguyễn Ngọc Thân

SĐT: 0975616768

Đ/c Võ Quốc Tuấn

SĐT: 0913468239

 


 
    Xem tiếp