Bộ máy hành chính 16/04/2021


HUYỆN ỦY

 

Trụ sở Huyện ủy​

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Hình đang cập nhật

Hình đang cập nhật

Đ/c K'Thanh

Tỉnh Ủy viên Bí thư Huyện ủy

Đ/c Đoàn Văn Sự

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

  Đ/c Nguyễn Văn Phò

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND​

 

 

  

HĐND - UBND huyện Đắk Song

 

Trụ sở: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Lãnh đạo HĐND huyện

Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

Đ/c ​Thị Trãi

SĐT: 05013710668

 

 

Lãnh đạo UBND huyện

Chủ tịch UBND

Các Phó Chủ tịch UBND

Hình đang cập nhật

Đ/c Nguyễn Văn Phò

SĐT: 0914018855​

Đ/c Nguyễn Ngọc Thân
SĐT: 0975616768

Đ/c Võ Quốc Tuấn

SĐT: 0913468239

 

Danh sách thành viên Uỷ ban nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Phò

Phó Bí thư Huyện uỷ- CUBND

Văn phòng HĐND và UBND

2

Nguyễn Ngọc Thân

HUV- Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

3

Võ Quốc Tuấn

 Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

4

Trần Công Đương

UVBTV Huyện uỷ- Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện

Cơ quan quân sự huyện

 

Lãnh đạo các phòng ban, ban trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

 

Đang cập nhập

                          Danh sách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

 

Đang cập nhập

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

 

Danh sách các Ban của Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban pháp chế

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Kinh tế- Xã hội

 

 

 

 

 


 
    Xem tiếp