Bộ máy hành chính 01/11/2016


HUYỆN ỦY

 

Trụ sở Huyện ủy​

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Hình đang cập nhật

Đ/c Phan Văn Hợp

Tỉnh Ủy viên Bí thư Huyện ủy

Đ/c Đoàn Văn Sự

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

​ Đ/c Nguyễn Hữu Khánh,

Phó Bí thư

Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND​ huyện

 

  

HĐND - UBND huyện Đắk Song


Trụ sở: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Lãnh đạo HĐND huyện

Chủ tịch HĐND

Các Phó Chủ tịch HĐND


Đ/c Nguyễn Hữu Khánh

SĐT: 05013710058

Đ/c ​Thị Trãi

SĐT: 05013710668

Đ/c Lê Xuân Tương

SĐT: 05013083710

 


Lãnh đạo UBND huyện

Chủ tịch UBND

Các Phó Chủ tịch UBND

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh

SĐT: 0913423492​

Đ/c Nguyễn Văn Phò
SĐT: 0914018566

Đ/c Lê Viết Sinh

SĐT: 0945933569

Đ/c Nguyễn Ngọc Thân
SĐT: 0975616768

 

Danh sách thành viên Uỷ ban nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Bí thư Huyện uỷ- CUBND