Bộ máy hành chính 01/11/2016


HUYỆN ỦY

 

Trụ sở Huyện ủy​

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Hình đang cập nhật

Đ/c Phan Văn Hợp

Tỉnh Ủy viên Bí thư Huyện ủy

Đ/c Đoàn Văn Sự

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

​ Đ/c Nguyễn Hữu Khánh,

Phó Bí thư

Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND​ huyện

 

  

HĐND - UBND huyện Đắk Song

 

Trụ sở: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Lãnh đạo HĐND huyện

Chủ tịch HĐND

Các Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Hữu Khánh

SĐT: 05013710058

Đ/c ​Thị Trãi

SĐT: 05013710668

Đ/c Lê Xuân Tương

SĐT: 05013083710

 

 

Lãnh đạo UBND huyện

Chủ tịch UBND

Các Phó Chủ tịch UBND

Đ/c Nguyễn Xuân Thanh

SĐT: 0913423492​

Đ/c Nguyễn Văn Phò
SĐT: 0914018566

Đ/c Lê Viết Sinh

SĐT: 0945933569

Đ/c Nguyễn Ngọc Thân
SĐT: 0975616768

 

Danh sách thành viên Uỷ ban nhân dân huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Bí thư Huyện uỷ- CUBND

Văn phòng HĐND và UBND

2

Nguyễn Văn Phò

HUV- Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

3

Nguyễn Ngọc Thân

HUV- Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

4

Lê  Viết Sinh

Phó CT UBND

Văn phòng HĐND và UBND

5

Trần Công Đương

UVBTV Huyện uỷ- Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện

Cơ quan quân sự huyện

 

Lãnh đạo các phòng ban, ban trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

 

STT

Họ và tên

 

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Huỳnh Tấn Tuấn

ChánhVăn phòng HĐND&UBND

0983 142 566

2

Phùng Như Khương

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

0943 710 767

3

ĐinhVăn Đô

Trưởng phòng Nội vụ

0979 454 454

4

Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng Nộivụ

0988 822 636

5

Đỗ Hữu Lộc

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0905 094 449

6

Trần Thanh nghiêm

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

0979 777 467

7

Trần Thị Xanh

Phó  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

0944 082 929

8

Lê Văn Hà

Trưởng phòng Y tế

0913 468 272

9

Bùi Ngọc

Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0984 451 452

10

Nguyễn Nghề

Phó Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0915 948 579

11

Nguyễn Vũ Ân

Phó Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0943 446 779

12

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng Giáodục và Đào tạo

0905 856 689

13

Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914 117 555

14

Vũ Duy Giang

Phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin

0941330505

15

Đinh Cao Cường