Tra cứu Thủ tục Hành chính 16/09/2021
 
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
GD Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục - Đào tạo Tải
GD Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Thành lập nhà trường, nhà trẻ Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Sáp nhập, chia tách trường THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Giải thể trường tiểu học Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Giải thể trường THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Giáo dục - Đào tạo Tải