image banner
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Đăk Song

ipv6 ready