image banner
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết,trả kết quả trước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tin liên quan
1 2 3 
ipv6 ready