image banner
Huyện Đắk Song: hơn 2.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã giải ngân hơn100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 cho 2.337 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Anh-tin-bai

Phiên giao dịch giải ngân tại thị trấn Đức An

 Ngân hàng CSXH huyện Đắk Song cho biết:Tổng  nguồn vốn đến hết tháng 6/2024 đạt hơn 606.800 triệu đồng, tăng 36 tỷ đồng(+6%) so với năm 2023. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2024 đạt 103 tỷ đồng giúp 2.337 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thuộc 9 chương trình cho vay, đạt 99% kế hoạch. Cụ thể: Đối với chương trình cho vay hỗ trợ giảm nghèo, ngân hàng đã giải ngân cho 409 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 31,1 tỷ đồng; một số chương trình có doanh số cho vay cao như: Hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt 35 tỷ đồng với 512 lượt hộ gia đình vay vốn, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 19,7 tỷ đồng với 987 công trình được xây mới, cải tạo nâng cấp, hộ cận nghèo đạt 22,8 tỷ đồng với 293 hộ vay vốn, chương trình giải quyết việc làm đạt 11,7 tỷ đồng giải quyết việc làm cho 222 lao động…

     Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Song cho biết, trong thời gian tới, ngân hàng sẽ thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao năm 2024, tập trung cho vay hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người chấp hành xong án phạt tù, nhà ở xã hội… bảo đảm cho vay đúng đối tượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở địa phương./.

ipv6 ready