image banner
NHCSXH huyện Đắk Song tiếp tục cho vay đối với Người chấp hành xong án phạt tù

      Để tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đắk Song đã phối hợp với Công an huyện, xã tích cực triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã giúp người từng lầm lỡ trở về có việc làm, thu nhập ổn định.

Anh-tin-bai

NHCSXH huyện thực hiện giải ngân tại xã Thuận Hà

        NHCSXH huyện Đắk Song đã chủ động báo cáo và tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, phối hợp với Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đồng thời, NHCSXH huyện đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng theo quy định, trong đó có đối tượng là người chấp hành xong hình phạt tù; phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục rà soát danh sách các đối tượng thụ hưởng, các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ vay và giải ngân cho vay theo quy định.

       Tính đến tháng 5/2024, NHCSXH huyện Đắk Song đã thực hiện cho vay 10 người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 670 triệu đồng trên địa bàn các xã Trường Xuân, Nâm NJang, Đắk Môl, Thuận Hà, Thị trấn Đức An.

        Trong thời gian tới, để chính sách nhân văn này tiếp tục phát huy hiệu quả, NHCSXH huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với Công An huyện, các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị nhận ủy thác, UBND các xã rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, tổng hợp nhu cầu vay vốn. Triển khai thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Qua đó, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tình trạng tái phạm tội để giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội đem lại cuộc sống bình yên trên địa bàn./.

Văn phòng UBND huyện

 

ipv6 ready