image banner
Thường trực HĐND huyện Đắk Song khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên họp thứ 24

Ngày 21/5, Thường trực HĐND huyện Đắk Song khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 24. Ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã duy trì, tổ chức hoạt động theo luật định; chủ động xây dựng chương trình công tác tháng 5/2024 và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, luôn nâng cao chất lượng và phát huy tinh thần dân chủ, công khai.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

(Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp)

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, rà soát các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 2 cấp huyện, xã lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 -2026 tại xã Nam Bình; Đảm bảo duy trì hoạt động giám sát theo đúng chương trình Nghị quyết HĐND đã đề ra; kiểm tra việc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kết luận sau giám sám của Thường trực HĐND và các Ban HĐND; Ban hành báo cáo kết quả giám sát công trình Dự án Quảng trường Trung tâm huyện Đắk Song do Ban Quản lý dự án và PTQĐ làm chủ đầu tư;...

Anh-tin-bai

ng K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Phiên họp)

Kết luận phiên họp, ông K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất với dự thảo báo cáo công tác của Thường trực và các ban của HĐND tháng 5 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2024; bổ sung ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện vào báo cáo; đồng thời nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến vào ngày 24 - 25/7/2024.

Nguồn TTVH-Thể thao và Truyền thông huyện

ipv6 ready