image banner
Kế hoạch về việc Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác chứng thực, hộ tịch; công tác nuôi con nuôi và công tác xây dựng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024

Tin liên quan
ipv6 ready