Thông tin liên lạc 31/10/2016


Lãnh đạo HĐND & UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Khánh

Phó Bí Thư - CT HĐND

0913423492​

2

Thị Trãi

Phó CT HĐND

0979437867

3

Lê Xuân Tương

Phó CT HĐND

0942408999

4

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Bí Thư - CT UBND

0913423492

5

Lê Viết Sinh

Phó CT UBND

0945933569

6

Nguyễn Văn Phò

Phó CT UBND

0914018566

7

Nguyễn Ngọc Thân

Phó CT UBND

0975616768


Lãnh đạo các phòng ban trực thuộc UBND huyện:

STT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

Điện thoại

1

Huỳnh Tấn Tuấn

Chánh Văn phòng

0983 142 566

2

Phùng Như Khương

Phó Chánh Văn phòng

0943 710 767

3

Trần Đức Cường

Phó Chánh Văn phòng

0975 211 177

4

Đinh Văn Đô

Trưởng phòng Nội vụ

0979 454 454

5

Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0988 822 636

6

Đỗ Hữu Lộc

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0905 094 449

7

Trần Thanh Nghiêm

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

0979 777 467

8

Trần Thị Xanh

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

0944 082 929

9

Lê Văn Hà

Trưởng phòng Y tế

0913 468 272

10

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Trưởng phòng Y tế

​0944 244 115

11

Bùi Ngọc

Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0984 451 452

12

Nguyễn Nghề

Phó Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0915 948 579

13

Nguyễn Vũ Ân

Phó Trưởng phòng LĐ - TB và XH huyện

0943 446 779

14

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0905 856 689

15

Phùng Văn Hiệu

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

01255 699 779

16

Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

0914 117 555

17

Lê Tuấn Học

Trưởng phòng Văn hóa và thông tin

0906 533 399

18

Đinh Cao Cường

Phó Trưởng phòng Văn hóa và thông tin

 

19

Nguyễn Lê Giang

Trưởng phòng Tư pháp

0984 927 777

20

Hồ Thị Thu Uyển

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0167 3799 295

21

Lê Hoàng Vinh

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

0972 721 609

22

Trần Ngọc Thủy

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

0905 976 355

23

Vũ Đình Trung

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

0912 181 179

24

Nguyễn Quốc Tư

Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

0945 903 709

25

Trần Bảo Lâm

Chánh Thanh tra huyện

0905 107 475

26

Nguyễn Văn Đô

Phó Chánh Thanh tra huyện

0972 582 566

27

Nguyễn Duy Hiển

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

0985 567 347

28

Đồng Văn Giáp

Phó Trưởng phòng TN và môi trường

0974 712 312

29

Phạm Đức Bảy

Trưởng phòng Dân tộc

0976 717 313

30

RcomTơ Guan

Phó Trưởng phòng Dân tộc

0972 693 802

 

 


 
    Xem tiếp