image banner
Nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2024

Thực hiện Công văn 2001 - CV/BTGTU, ngày 27/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2024; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai, thông tin tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, như sau:

 

1. Về thông tin các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và trong tỉnh: bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong “Điểm tin công tác báo chí” hàng tuần để xác định nội dung thông tin, tuyên truyền. Tình hình chính trị trong tỉnh Đắk Nông bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn 2001 - CV/BTGTU, ngày 27/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4 năm 2024.

2. Thông tin các sự kiện thời sự, chính trị, hoạt động của lãnh đạo huyện

2.1. Về lĩnh vực thời sự, chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thông tin nhanh, kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện. Các hoạt động và nội dung chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Một số nội dung trọng tâm: Hội nghị Thường trực HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ 5; thông tin kết quả kỳ họp BCH Đảng bộ huyện lần thứ 16; quá trình khảo sát, giúp đỡ của các tổ, nhóm đối với các hộ dân trong thực hiện mô hình “5 cán bộ, đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo” năm 2024; các hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Song lần thứ IV, năm 2024; công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chú trọng lan tỏa phương châm, phương pháp hệ tư tưởng, quan điểm và cách làm; tuyên truyền kết quả nổi bật trong 05 năm xây dựng Đảng (2020-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trên địa bàn huyện; tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Song lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 – 2029); kết quả thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2024 gắn với đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ tư, năm 2024; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Hai - năm 2024; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024; Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh…

Lan tỏa về sự kỳ vọng, nhận định của Trung ương và sự quyết tâm của tỉnh trong chặng đường xây dựng Đắk Nông sắp tới qua Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư và các diễn đàn khác. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tôn giáo, dân tộc; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo, dân tộc, nhất là trên các trang mạng xã hội.

Đề nghị trang thông tin điện tử huyện, các trang, nhóm facebook của các cơ quan, đơn vị chú trọng đặt banner tuyên truyền theo định hướng; rà soát việc sử dụng cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam theo quy định; thực hiện cung cấp thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến; lựa chọn, đăng tải lại các bài viết từ Cổng thông tin điện tử tỉnh (daknong.gov.vn) để tăng sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông.

2.2. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội

- Lĩnh vực kinh tế: tuyên truyền đậm nét kết quả, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nêu bật những “điểm sáng”, dự báo những tiềm năng, thách thức và lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn huyện; tuyên truyền về tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Song; Tuyên truyền sâu rộng về công tác bảo vệ, phát triển rừng và công tác phòng chống cháy rừng nhất là diện tích rừng thông dọc Quốc lộ 14…

- Lĩnh vực văn hóa – xã hội: tuyên truyền về kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đắk Song năm 2024; tuyên truyền triển khai một số Nghị định liên quan đến lĩnh vực văn hoá và dịch vụ văn hoá theo nội dung Công văn 894/UBND-VHTT, ngày 19/3/2024 của UBND huyện; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác phòng, chống thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2024.

2.3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biển đảo, thông tin đối ngoại

- Thông tin, tuyên truyền cảnh báo những nguy cơ, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, tội phạm; về tình hình và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội của các lực lượng; công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi hủy hoại rừng. Thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của huyện.

- Tuyên truyền hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, huyện và các đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia đối với tỉnh Mondulkiri.

3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 4/2024

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)…

 

ipv6 ready