image banner
Thư kêu gọi Toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Số ký hiệu văn bản TKG
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Trích yếu nội dung Thư kêu gọi Toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Hình thức văn bản Thư kêu gọi
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Hồ Văn Mười
Tài liệu đính kèm
ipv6 ready