image banner
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024
Số ký hiệu văn bản 528/KH-HU
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 06/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phạm Đức Lộc
Tài liệu đính kèm
ipv6 ready