image banner
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đắk Song
Số ký hiệu văn bản 02/KL-TTr
Ngày ban hành 25/05/2024
Ngày hiệu lực 23/05/2024
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đắk Song
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Huỳnh Tấn Tuấn
Tài liệu đính kèm
ipv6 ready