image banner
V/v đôn đốc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2320/UBND-TNMT
Ngày ban hành 27/06/2024
Ngày hiệu lực 27/06/2024
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực văn bản
Người ký duyệt Võ Quốc Tuấn
Tài liệu đính kèm
ipv6 ready