image banner
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ
Số ký hiệu văn bản 28/2024/TT-BTC
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực 01/07/2024
Trích yếu nội dung THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản
Người ký duyệt Lê Tấn Cận
Tài liệu đính kèm
ipv6 ready