image banner
Hội nghị tập huấn trực tuyến về hướng dẫn thanh toán trực tuyến và cài đặt chữ ký số cho cán bộ công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện
Ngày 08/5/2024, tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND Huyện Đắk Song đã diễn ra Hội nghị tập huấn trực tuyến về hướng dẫn thanh toán trực tuyến và cài đặt chữ ký số cho cán bộ công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

(Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến)

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Đắk Song có ông Trần Thanh Nghiêm - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì Hội nghị; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, công chức phụ trách cải cách hành chính, đại diện Viễn thông Đắk Nông; tại điểm cầu các xã, thị trấn có sự tham dự của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức trực tiếp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, Bí thư đoàn thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn cùng tham dự.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc Hưng - Đại diện Viễn thông Đắk Nông đã hướng dẫn cài đặt chữ ký số cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện và các thao tác sử dụng chữ ký số trên dịch vụ công; ông Nguyễn Đăng Quang - Đại diện Viễn thông Đắk Nông đã hướng dẫn cách thanh toán trực tuyến cho các thủ tục hành chính có yêu cầu phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công.

Anh-tin-bai

(Ông Đỗ Ngọc Hưng - Đại diện Viễn thông Đắk Nông hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số)

Qua Hội nghị tập huấn trực tuyến các cán bộ công chức, viên chức và tổ công nghệ số cộng đồng có cơ hội học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính.

Anh-tin-bai

(Ông Trần Thanh Nghiêm - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Thanh Nghiêm - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện yêu cầu mỗi cán bộ công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn cần áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị vào thực tiễn của cá nhân, gia đình và hướng dẫn lại cho toàn thể người dân trên địa bàn thôn, bon, tổ dân phố của mình để thúc đẩy việc thực hiện các thủ tục hành chính toàn trình.

Thanh Tâm

ipv6 ready