image banner
Ủy ban nhân dân xã Nâm NJang công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác Chuyển đổi số của tỉnh, huyện cũng như chuyển đổi số của xã qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, UBND xã Nâm N’Jang đã thiết kế và công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số xã Nâm N’Jang, đây là kênh thông tin chính thức của UBND xã Nâm N’Jang về chuyển đổi số, hoạt động song song với các kênh truyền thống khác, cách thực hiện kết nối như sau:

Bước 1:Đăng nhập Zalo trên điện thoại thông minh.

Bước 2: 

+ Hoặc vào Danh Bạ - Official Account - OA, tìm Chuyển đổi số xã Nâm N’Jang, bấm chọn Quan Tâm.

+ Hoặc nhấn vào Đường dẫn:https://zalo.me/1686163712482923686

Anh-tin-bai

Đây là kênh thông tin chính thức của UBND xã Nâm N'jang về chuyển đổi số, UBND xã Nâm N'Jang thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết,có nhu cầu tìm hiểu và tiện tra cứu, kết nối.

H.L

ipv6 ready