image banner
Khai mạc Hội thi cài đặt chứng thư số cộng đồng huyện Đắk Song năm 2024

Ngày 11/6/2024, tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện Đắk Song đã khai mạc Hội thi cài đặt chứng thư số cộng đồng huyện Đắk Song năm 2024.

Anh-tin-bai

  (Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi)

Tham dự khai mạc Hội thi có ông Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Trần Thanh Nghiêm - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, ông Vũ Duy Giang - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân, công chức Văn phòng - thống kê, Bí thư đoàn các xã, thị trấn, doanh nghiệp viễn thông VNPT - Vinaphone Đắk Song cùng tham dự.

Anh-tin-bai

(Hình ảnh khai mạc Hội thi)

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp hiểu về lợi ích và vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng chữ ký số trong thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, của huyện Đắk Song.

Anh-tin-bai

(Ông Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc Hội thi)

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn 9 đội thi đến từ các xã, thị trấn sẽ tham gia trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả nhằm đóng góp trực tiếp vào kết quả, hiệu quả công tác chuyển đổi số, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số với công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại đây, doanh nghiệp viễn thông VNPT - Vinaphone Đắk Song đã tập huấn cài đặt chứng thư số cộng đồng trên địa bàn huyện Đắk Song.

Tin liên quan
ipv6 ready