image banner
Huyện Đăk Song đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung.

Huyện Đăk Song đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung.         

Ngày 26/7 tại Đền Đạo Trung xã Nâm N’Jang, Ủy ban nhân dân  huyện Đắk Song  sẽ tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung.

Anh-tin-bai

Chương trình gồm các hoạt động dâng hương tưởng niệm; đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp  tỉnh địa danh lịch sử gắn liền với sự hy sinh bất khuất và truyền thống cách mạng của dân tộc tại Đền Đạo Trung thôn 9 xã Nâm N’Jang.

Anh-tin-bai

    Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh điểm ghi dấu trận đánh đồi Đạo Trung là dịp nhắc cho chúng ta những người còn sống hôm nay không bao giờ quên trước sự hy sinh kiên cường của các Anh hùng Liệt sỹ,  và luôn nhắc nhở các thế hệ ghi nhớ việc tri ân những hy sinh lớn lao của những người đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

ipv6 ready