image banner
660-QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quảtrước hạn khi người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Tin liên quan
1 2 3 
ipv6 ready