image banner
692- Quyết định sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu cảu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu cảu Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Tin liên quan
1 2 3 
ipv6 ready