image banner
Hội nghị Giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ tháng 6/2024 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2024

Ngày 04/7/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Song đã tổ chức Hội nghị Giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ tháng 6/2024 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

Theo đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện; Tháng 6/2024, 03 lực lượng Quân sự - Công an - Biên phòng đã phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tổ chức phối hợp đạt được hiệu quả cao, giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đạt một số kết quả nổi bật như: phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh 10 tin; tổ chức 02 đợt tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân với hơn 220 lượt người tham gia; phối hợp phòng chống tội phạm trong đó có 3 vụ/3 đối tượng phạm tội ma tuý; phối hợp xét duyệt tiêu chuẩn chính trị 16 thanh niên thi tuyển vào các trường Quân đội; duy trì công tác phối hợp giáo dục quốc phòng, an ninh theo kế hoạch đề ra;…

(Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị)

Hội nghị cũng đã thảo luận một số vấn đề cần được chú trọng như: Quy chế phối hợp từ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ giữa ba lực lượng; công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ; Công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; phương thức kiểm soát các phương tiện bay không người lái;…

Kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 03 lực lượng và yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy công tác phối hợp nắm, trao đổi, nhận định, đánh giá tình hình trong bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương; Nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới; đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm nghiêm trọng, kiềm chế hoạt động của các tệ nạn xã hội; Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các Ban, Ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giao đồn BP 763 chủ trì, phối hợp Ban CHQS huyện, Công an huyện, đồn BP 765 tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp tháng 7 theo kế hoạch.

ipv6 ready