image banner
Huyện Đắk Song: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị, khoá VIII, hệ tập trung, năm học 2024

Ngày 5/6/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện Đắk Song tổ chức Lễ Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị, khoá VIII, hệ tập trung, năm học 2024.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Phạm Thị Thúy - UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng các đồng chí là UVBTV, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện cùng tham dự.

Anh-tin-bai

(Toàn cảnh lớp học)

Tham gia lớp học có 35 học viên là cán bộ, chiến sỹ thuộc cơ quan Công an huyện. Nội dung khóa học theo tài liệu chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; thời gian học tập trong Quý II và quý III năm 2024; tại Trung tâm Chính trị huyện Đắk Song.

Qua đó, nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bồi dưỡng, củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chuẩn hoá đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông

ipv6 ready