• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 19 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2023)!
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đắk Song năm 2022
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đắk Song năm 2022
(mt.gov.vn) - Đắk Song thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022UBND huyện Đắk SongThông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đắk Song năm 2022. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 15 chỉ tiêu:STTCHỨC DANH TUYỂN DỤNGĐƠN VỊ CÓ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNGSố chỉ, tiêu tuyển dụng1Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường ...
Đọc thêm
Giấy mời Mời tham gia Triển lãm quốc tế công nghệ thực phẩm Việt Nam 2022  tại thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy mời Mời tham gia Triển lãm quốc tế công nghệ thực phẩm Việt Nam 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.
(mt.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 20/KH-SCT ngày 03/6/2022 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Đề án “hỗ trợ xuất khẩu” năm 2022. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông được UBND tỉnh giao tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế công nghệ thực phẩm Việt Nam 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đọc thêm