THÔNG BÁO Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông
THÔNG BÁO Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông
(mt.gov.vn) - Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song công bố, công khai đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đức An, các tổ chức, cá nhân được biết về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, bao gồm
Đọc thêm
Thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu mới của UBND huyện Đắk Song
Thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu mới của UBND huyện Đắk Song
(mt.gov.vn) - Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông cấp lại con dấu mới tại Giấy chứng nhân số 00184/2023/ĐKMCD, ngày 10/11/2023. Con dấu mới của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song có giá trị sử dụng từ ngày 30/11/2023.
Đọc thêm