• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975 -23/3/2023)
Thông báo kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của Thành phố Đà Nẵng (2023); tỉnh Tiền Giang và tỉnh An Giang
Thông báo kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của Thành phố Đà Nẵng (2023); tỉnh Tiền Giang và tỉnh An Giang
(mt.gov.vn) - Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn các thành phố Đà Nẵng, tỉnh An Giang, tỉnh Tiền Giang quảng bá, giới thiệu và đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trang thông tin điện tử huyện thông báo đến các đơn vị kinh doanh siêu ...
Đọc thêm
Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định
Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định
(mt.gov.vn) - Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế ...
Đọc thêm