image banner
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN ĐẮK SONG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngày 6/6/20224, Mặt trận tổ quốc huyện Đắk Song tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Về dự đại hội có đồng chí Phạm Văn Đức - Phó bí thư Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Trần Minh Quân - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đắk Nông; đồng chí K' Thanh - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thường trực huyện ủy, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, cùng sự tham dự của 160 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

(Các đại biểu tham dự đại hội)

Nhiệm kỳ 2019-2024, với vai trò là cầu nối, MTTQ các cấp huyện Đắk Song đã phát huy tốt quyền làm chủ, tổ chức tập hợp, đoàn kết, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, trong đó trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong nhiệm kỳ đã vận động được 3.352.000.000 đồng; từ đó đã tiến hành hỗ trợ xây dựng được 34 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 1.670.000.000 đồng; sửa chữa 25 căn nhà với số tiền 154.000.000 đồng; hỗ trợ sinh kế, công cụ sản xuất cho 333 hộ với số tiền 1.389.000.000 đồng. Vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 được 880 triệu đồng và nhiều hàng hoá. Vận động ủng hộ chương trình “sóng và máy tính cho em” năm 2021 với số tiền 22 triệu đồng. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí mua thẻ BHYT hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn trên địa bàn huyện, kết quả đã vận động được 453.250.000 đồng và đã tiến hành hỗ trợ 1.563 thẻ BHYT cho người dân gặp khó khăn.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQVN từ huyện đến cơ sở đã được Ủy ban Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng 09 bằng khen; UBND tỉnh tặng 02 bằng khen; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 19 bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Với tinh thần "Đoàn kết- Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Song lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã đưa ra mục tiêu làm tốt vai trò nồng cốt để nhân dân làm chủ, lấy nhân tố con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, mục tiêu, động lực chủ yếu của đại đoàn kết toàn dân tộc, Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đủ năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra ngày càng cao, góp phần xây dựng huyện Đắk Song đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Anh-tin-bai

(Đồng chí Trần Minh Quân - Phó CT UBMTTQVN tỉnh Đắk Nông phát biểu tại đại hội)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Quân - Phó CT UBMTTQVN tỉnh Đắk Nông; đồng chí K' Thanh - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những thành tích MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân huyện Đắk Song đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo; quan tâm chăm lo cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận và các đoàn thể.

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 45 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội cũng đã hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này Huyện Đắk Song đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh-tin-bai

(Hình ảnh khen thưởng tại đại hội)

Nguồn Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đák Song

ipv6 ready